Bijscholing met als specialisatie ‘Yoga voor Fysiek beperkten en chronisch zieken’

In januari 2023 weer in Groningen.

Deze specialisatie is erkend door de VYN en wordt gecertificeerd met 40 punten.

In januari 2017 ben ik in Groningen gestart ik met mijn eerste bijscholing in de specialisatie ‘yoga voor fysiek beperkten/chronisch zieken’.
Inmiddels heb ik drie bijscholingen gegeven. Ik merk dat ik er steeds meer in groei om deze kennis over te dragen aan collega yogadocenten en dat ik met veel plezier deze bijscholing geef.
Een paar opmerkingen van deelnemers aan deze bijscholing waar ik trots op mag zijn:  

“De kennis die Henny overbrengt is onmiskenbaar yoga”.
“Henny slaagt er in om van elke les een feestje te maken”.
“Mooie reader met heldere informatie en een passievolle docent”.

Sinds 1996 geef ik  wekelijke yogales aan een groep mensen met een fysieke beperking en chronisch zieken (mensen die tengevolge van hun ziekte fysiek beperkt zijn). Met de ervaring die ik in de afgelopen twee decennia heb opgedaan is deze specialisatie door mij ontwikkeld.

Wij als valide mensen weten hoe fijn het is om yoga te doen en wat het met ons doet. We kunnen overal yoga volgen. Maar hoe is dit eigenlijk met mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte? Deze groep mensen zal veel meer de mogelijkheid moeten worden aangeboden om ook yogales te kunnen volgen.
Voor mensen met een fysieke beperking of een chronische ziekte is yoga een mooie vorm van bewegen, waarbij de yoga niet als een therapie moet worden gezien.
Voor deze groep mensen is het, om naast de noodzakelijke therapieen, ook fijn om net als ieder ander mens een yogales te kunnen volgen.

In de bijscholing komen de volgende onderwerpen aan de orde:
* de ademhaling
* de concentratie
* de yoga filosofie
* praktijklessen in deze vorm van aangepaste yoga.
* uitleg over ziektes en aandoeningen, waar je als yogadocent mee te maken kunt krijgen, zoals o.a.:Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, traumatische en niet traumatische     hersenletsel, reumatische aandoeningen, spierziektes, longziektes. Hiervoor zal een verpleegkundige worden uitgenodigd om een les te komen ondersteunen met haar/zijn kennis.

 “De ervaring leert dat mensen met een fysieke beperking/chronische ziekte na het beoefenen van yoga meer energie hebben.
Dit draagt bij aan de verbetering van kwaliteit van hun leven”.

In de afgelopen 45  jaar dat ik yogales geef, hebben mensen met een fysieke beperking/chronische ziekte steeds meer mijn aandacht getrokken. Mijn ervaring in het lesgeven aan deze groep heb ik beschreven en wordt gebruikt als studiemateriaal, die verstrekt wordt in de vorm van een multomap.
Graag geef ik deze vorm van aangepaste yoga door aan collega-yogadocenten, waardoor er in de yoga meer aandacht komt voor mensen die een andere/speciale aandacht nodig hebben bij het beoefenen van yoga, zodat meer fysiek beperkten/chronisch zieken yoga kunnen gaan volgen bij een yogadocent die kundig is in het yogales geven aan deze specifieke groep mensen.

De bijscholing is bedoeld voor yogadocenten die een (erkende) yoga opleiding hebben gevolgd.

De bijscholing is in mijn eigen yogastudio Groningen Onderduikersstaat 1 9727 CD.
8 zaterdagen van 10.00 – 16.15 uur op 14 en 28  januari, 11 februari, 11 en 25 maart, 1, 15 en 22 april.

Inschrijfkosten € 50,00.
Lesgeld € 980,00 incl. multomap met lesmateriaal, lunch, thee, koffie en water.

Bankrekening: NL14INGB0008522770 t.n.v. Yogastudio Henny Hollander Groningen o.v.v. bijscholing FB/CZ.
Annulering meer dan 1 maand voor de eerste cursusdag wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald. Annulering binnen 1 maand voor eerste cursusdag 0% restitutie.

Aanmelden is mogelijk door een bericht te sturen naar hennyo@home.nl of telefonisch 06-13977889.