Raja Yoga (yoga-filosofie-meditatie)

De raja yoga houdt zich bezig met de filosofie/achtergronden van de yoga en de meditatie. De filosofie die in deze lessen behandeld wordt, is ontleend aan de filosofie van Saswitha, die zijn denkbeelden heeft opgeschreven in de Swabhawat (korte weg tot wijsheid).
De Swabhawat kan gezien worden als een denktraining. We moeten de filosofie niet als enige waarheid zien, maar als een manier die ons laat nadenken over het “leven”en ons leert hoe we onze eigen keuzes kunnen maken.
Door deze lessen krijgen we inzicht in de materie van de yoga en de meditatie. Yoga en meditatie staan niet los van elkaar. In de yoga staat de concentratie centraal. Concentratie is het beheersen van de stof. De medtiatie is het beheersen van de geest. Contemplatie is het beheersen van het denken.

Eén keer in de twee weken is er een “yoga-filosofie-meditatie” les ( raja yoga), waarbij de nadruk ligt op de meditatie. Voor deze lessen is ook schriftelijk materiaal over de filosofie en yoga/meditatie lessen.

“meditatie is geen poging om extase, spirituele gelukzaligheid of rust te bereiken, evenmin is het een poging een beter mens te worden. Het gaat er hier gewoon om ruimte te scheppen waarin we onze verborgen Hoop en Vrees kunnen blootleggen en oplossen. Deze ruimte scheppen we door de eenvoudige discipline van het niet-doen.”