Hatha Yoga

Yoga heeft zijn oorsprong in het verre oosten. Met name in een land als India werd de yoga al 2 a 3000 jaar voor Christus beoefend. Men deed dit voornamelijk om het hogere Zelf (verlichting) te bereiken. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de yoga in het westen meer bekendheid. Heel geleidelijk wordt de yoga in het westen als iets serieus gezien, mede door de betere yoga opleidingen en de wetenschap die zich nu ook in de yoga is gaan verdiepen.

De twee grote stromingen in de yoga zijn Hatha en Raya yoga:

* Hatha yoga houdt zich bezig met de beweging van het lichaam.
* Raya yoga houdt zich bezig met de achtergronden en de filosofie van de yoga. (zie Raya Yoga op deze website)

De hatha yoga is de meest voorkomende vorm van yoga die wordt beoefend.
Het woord Hatha kunnen we opdelen in Ha en Tha:
* Ha staat voor zon, geestkant. Iemand die stimulerend werkt, noemen we ook wel het zonnetje in huis. De zon is het symbool voor de innerlijke krachtbron in onszelf die ons doet leven. Het licht in ons.
* Tha staat voor maan, stofkant. Romantische liedjes bij maanlicht. De maan heeft invloed op water; eb eb vloed. De maan staat ook symbool voor water (mens bestaat voor 80% uit water). Water staat voor emoties, de(volle )maan heeft invloed op de gevoelens.

Het uitgangspunt van Hatha yoga is dus het verenigen van stof en geest. Beide hebben elkaar nodig, wil het zichbaar worden. De maan zelf straalt geen licht uit, maar weerkaatst het zonlicht. Dat weerkaatste zonlicht vangen wij op en maakt ons bewust van de maan en indirect van de zon.
Anders gezegd: het stoffelijk lichaam dat de geest zichtbaar maakt. Maar ook: het lichaam dat alleen zichtbaar is als weerkaatsing van de geest.

De hatha yoga bestaat uit lichaams-oefeningen (asana’s), ademhaling-en concentratie-oefeningen, waardoor mensen geleerd wordt om zichzelf beter te ontspannen. De hatha yoga oefeningen zijn ervoor om het lichaam weer soepel te laten worden, maar de oefeningen zijn tevens een middel om tot bewustwording van het lichaam te komen. Men leert zich niet alleen beter te ontspannen, maar ook leert men de mogelijkheden en onmogelijkheden van het eigen lichaam kennen. Het langer beoefenen van yoga kan leiden tot meer zelfvertrouwen, het zich vrijer voelen in het leven. Niet alleen het doen van de yogaoefeningen is belangrijk, maar ook hoe de mens denkt is van groot belang.

Voor het beoefenen van de hatha yoga hoeft men niet lenig te zijn.